Název operace: Investice do zemědělských podniků

Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Název projektu: Modernizace vinařství Krásná hora

Úspěšná realizace projektu přinese významné zefektivnění zemědělské činnosti žadatele v rámci pěstování hroznů. Očekává se zrychlení a významné zefektivnění současných prací.

 

Název operace: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Název projektu: Modernizace technologií Krásná hora

Výsledkem projektu bude zvýšena výrobní, která zároveň svými technickými parametry zvýší kvalitu finálního výrobku. Projekt také umožní vyrábět vína s vyšší přidanou hodnotou a unikátnější chutí, přičemž bude moci být dosaženo vyšší produkce.