Název projektu: Investice do pěstování viných hroznů Krásná Hora

Hlavní cíl projektu: Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby

Předmětem projektu je pořízení strojů a technologií do vinohradů pro pěstování vinné révy. Vysledkem projektu je významné zefektivnění zemědělské činnosti žadatele v rámci pěstování hroznů. Tyto výsledky projektu umožní našemu vinařství organický růst zemědělské činnosti a zvýší kvalitu výsledných produktů (hroznů vinné révy), které jsou využívány k vlastní výrobě vína.